Opening Ceremony of IWIWM'2017--Xiangzheng Li

2017国际智能化焊接制造研讨会(IWIWM'2017)——Opening Ceremony Speech


关键词: Opening Ceremony Speech 2017国际智能化焊接制造研讨会(IWIWM'2017)

主讲人:Prof. Xiangzheng Li 机构:CHINA WELDING ASSOCIATION,CWA

时长:0:02:36 年代:2017年